Logo
Yükleniyor...
Sitemizde önemli dizilerin çalışması için tarayıcınızın çerez bölümünü kullanmaktadır. Çerezleri kabul etmek için "Kabul Et" butonuna tıklayın
Ücretsiz sunucunu hemen oluştur TIKLA!

Kayıt Sözleşmesi

Son güncellenme: 30/05/2022

Sitemizin yazılı içeriğini hiçbir şekilde çoğaltamaz, kendi veya bir başkasının sitesi veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. Bu yükümlülüğe uymamanız sebebiyle sitemizin herhangi bir zarara uğraması halinde kullanıcı bu zararları sitemizin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hiç bir şekilde başka bir sitenin içinde/içerisinde frame, iframe ve benzeri şekillerde yayınlanamaz engellemeye tabi tutulur.

Kullanıcı, sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Sitenin ve içeriğine dâhil tüm unsurları "oldukları/olduğunca gibi veyahut tam haliyle sağlamaktadır ve site hakkında veya site yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Site yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğu altındadır.

Kullanıcı site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcı'nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.

Sitemizin yetkililerini, kurucusunu veya geliştiricisini kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

Site içeriğine, görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak WEB SİTESİiçeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini, silmeyeceğini ve 3. Şahıslarla paylaşmayacağını, Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer Kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını, Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini ve kullanıcı bilgilerini 3. Şahıslarla paylaşmayacağını.

Son olarak sitemizin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Sitemizin, kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

Kullanıcı bu bildirgeye uymazsa sitemiz üzerinden tüm verilerinin kalıcı veya süreli olarak askıya alınacağını ve yasaklanacağını bilmesi gerekmektedir.

DMCA compliant image has been reserved.